55 271 13 60
604 975 411
604 922 970

Rozbiórki i prace rozbiórkowe

Nasza firma od kilku lat specjalizuje się w przeprowadzaniu rozbiórek obiektów oraz świadczymy również szereg innych usług związanych z branżą budowlaną. Zajmujemy się demontażem i usunięciem z przestrzeni obiektu budowlanego bądź jego części. Do przeprowadzenia zlecenia potrzebne jest pozwolenie na rozbiórkę. Kwestie związane z rozbiórką reguluje prawo budowlane. Organy wydające decyzje w sprawie rozbiórki działają przy organach administracji architektoniczno- budowlanej oraz przy wydziale nadzoru budowlanego. Pozwolenia na rozbiórkę nie wymagają jedynie budowle i budynki niewpisane do rejestru oraz nie objęte ochroną konserwatorską poniżej 8 metrów. Nasza firma cały proces rozbiórki nadzoruje i obsługuje kompleksowo, prowadzimy również tzw. dziennik budowy, montażu i rozbiórki stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych. Przed wykonaniem zlecenie wykonujemy pewne ważne roboty zabezpieczające służące głównie zachowaniu pewnych form bezpośredniego zagrożenia. Zachęcamy do skorzystania z naszych usług, zaufało nam już wielu klientów.

Roboty rozbiórkowe, roboty wyburzeniowe, rozbiórka hal,domów, budynków, obiektów; rozbiórki konstrukcji, burzenie obiektów.

Nasza firma oferuje kompleksowe usługi wykonawcze w zakresie robót rozbiórkowych i wyburzeniowych obiektów. Świadczymy również wykonanie wielu innych prac związanych z branżą budowlaną. W celu rozpoczęcia prac rozbiórki obiektów bądź ich wyburzania należy uzyskać wpis do pozwolenia na budowę. Procedurę naszych prac reguluje prawo budowlane, które mówi iż jedynie obiekty nieprzekraczające 8 metrów, które nie zostały wpisane do rejestru budynków bądź nie zostały objęty nadzorem konserwatora zabytków nie wymagają od właściciela uzyskania zgody na ich destrukcję. Jako firma z długoletnim doświadczeniem podejmujemy się rozbiórki mieszkalnych typu domy czy obiektów przemysłowych jak hale czy duże konstrukcje. Dla naszej firmy nie ważne jest jak duży gabarytowo będzie to obiekt, bowiem posiadamy szerokie spektrum sprzętu ciężkiego czy młoty hydrauliczne bądź hydrauliczne szczęki kruszonce, które zostają umieszczone w koparkach. Prace związane z wyburzaniem domów trwają szybko i nie wymagają zbyt dużych nakładów finansowych, natomiast im obiekt budowlany skonstruowany jest z trwalszych materiałów np. stali tym cena rozbiórki czy wywozu symultanicznie rośnie. Nasza oferta dotyczy również prac zabezpieczających, które wykonujemy w ramach zlecenia. W trakcie wykonywania prac prowadzimy specjalny dziennik montażu, budowy i rozbiórki który wymagany jest przez władze nadzorujące związane z administracją architektoniczną danego miasta i powiatu a także władze związane z nadzorem budowlanym. Z naszych usług skorzystało już wiele firm i prywatnych inwestorów, którzy zaufali na i powierzyli nam swoje nienadające się już do użytku bądź zagrażające bezpieczeństwu i zdrowiu obiekty oraz konstrukcje nadające się jedynie do rozbiórki. Po zakończeniu prac jesteśmy w stanie również wywieść gruz oraz wyrównać i utwardzić teren powstały wyniku burzenia obiektów.

Wyburzenia

Nasza firma podejmie się również wykonania mechanicznych wyburzeń budynków oraz obiektów żelbetonowych, betonowych i ceglanych. Budynki mogą być o dowolnej wysokości oraz kubaturze wymagającej zastosowania sprzętu wyburzeniowego o charakterze ciężkim. Do wykonania wyburzeń wykorzystujemy również młoty hydrauliczne oraz hydrauliczne szczęki kruszące, które zostają umieszczone w koparkach. Proces przeprowadzenia wyburzenia reguluje prawo budowlane, wymagające uzyskania wypisu pozwolenia na budowę. Wspomniane pozwolenie uzyskać można w przypadku gdy obiekt budowlany może wpłynąć na pogorszenie się stosunków wodnych, warunków sanitarnych, bądź także może mieć negatywny wpływ na stan środowiska. Pozwolenie także uzyskuje się w momencie gdy pewne części obiektu warunkują i blokują przeprowadzenie rozbiórki. Specjalnego pozwolenia nie wymają budynki poniżej 8 metrów wysokości, które nie zostały wpisane do rejestrów zabytków. Prezentowana przez nas oferta dotyczy obsługi klienta od a do z. Począwszy od zabezpieczenia terenu skończywszy na wywożeniu gruzu.

Azbest rozbiórki

Azbest przez długi czas był stosowany na szeroką skalę w budownictwie, przede wszystkim przy wykonywaniu pokryć dachowych. Jednakże w latach 90 XX wieku, naukowcy wykazali, iż jest on wysoce szkodliwy dla zdrowia ludzkiego.
Rozbiórki azbestu związane są z dużym ryzykiem, dlatego powinny być wykonywane przez profesjonalistów. W pierwszej kolejności, przeprowadzana jest dokładna kontrola całej instalacji, która zawiera azbest. Podczas rozbiórki azbestu przede wszystkim nie można dopuścić do zniszczenia materiału, który stanowi mieszaninę azbestu oraz innych budulców. W nienaruszonej postaci jest ona nieszkodliwa. Teren, na którym będą odbywać się prace z zakresu rozbiórki azbestu, powinien zostać odizolowany, zaś pracownicy odpowiednio zabezpieczeni.
Pierwszym etapem rozbiórki azbestu jest nawilżanie materiałów, które zawierają azbest oraz utrzymanie ich w takim stanie aż do zakończenia wszystkich prac. Gdy jest to technicznie możliwe, wyroby, takie jak: płyty, czy rury azbestowe powinny być usuwane w całości, bez ich uszkadzania. Ważne jest, aby zarówno w trakcie rozbiórki azbestu, jak i po jej zakończeniu, monitorować poziom stężenia azbestu w powietrzu.

Eternit

Eternit to potoczne określenie materiałów wykonanych z masy cementowej oraz włókien azbestowych. Ze względu na swoje właściwości, jeszcze do niedawna był stosowany na szeroką skalę. Eternit jest odporny na działanie warunków atmosferycznych, ogień, korozję, a przy tym stosunkowo lekki i w miarę tani. Występuje on głównie w postaci specjalnych płyt – płaskich bądź falistych – które wykorzystywane są do pokrycia dachu oraz rzadziej elewacji domu. Eternit służy także do produkcji rur, a także kanałów wentylacyjnych oraz spalinowych.
Okazało się jednak, że eternit, ze względu na zawarty w nim azbest, jest szkodliwy dla zdrowia ludzkiego i może prowadzić do wielu groźnych chorób związanych z układem oddechowym. Niszczenie bądź uszkodzenie płyt powoduje odsłonięcie i kruszenie się włókien azbestu. W związku z tym stworzono specjalny program, który ma na celu usystematyzowanie prac związanych z usuwaniem materiałów zawierających szkodliwy azbest na terenie całego kraju.
Eternit i jego samodzielny demontaż wiąże się ze sporym ryzykiem. Dlatego też bezpieczniej jest powierzyć problemy związane z płytami azbestowo-cementowymi, wyspecjalizowanej firmie.

Rozbiórki i wyburzenia budynków

Rozbiórki i wyburzenia budynków to usługa z zakresu robót budowlanych, która wymaga najwyższego profesjonalizmu. Przy planowaniu prac tego rodzaju, należy uwzględnić rodzaj obiektu. Duże znaczenie ma przede wszystkim sposób budowy określonego obiektu (tradycyjny lub nowoczesny), jego wysokość oraz materiał, z jakiego została wykonana konstrukcja. Ponadto trzeba także wziąć pod uwagę charakter otoczenia, tzn. np. czy wokół znajdują się inne obiekty, które mają pozostać nienaruszone. W zależności od wymienionych wyżej czynników, stosowane są różne metody:
    rozbiórki i wyburzenia budynków metodą konwencjonalną, czyli z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu budowlanego, jak np.: spycharki, ładowarki, koparki, czy też maszyny przystosowane do cięcia stali,
    rozbiórki i wyburzenia budynków metodą hydrauliczną, czyli systematyczne kruszenie kolejnych elementów budynku,
    rozbiórki i wyburzenia budynków metodą minerską, czyli przy pomocy materiałów wybuchowych.
Niezależnie od zastosowanych rozwiązań, efektem końcowym jest likwidacja określonego obiektu.